N487: Om­lei­ding ver­keer ro­ton­de Numansdorp bij de A29 van 21 tot en met 23 april

0
263

De ro­ton­de N487 op de wes­te­lij­ke op- en af­rit van de A29 is door werk­zaam­he­den af­ge­slo­ten van vrij­dag 21 april 22.00 uur tot en met zon­dag 23 april 16.00 uur. Het ver­keer wordt om­ge­leid.

Wat gaat er ge­beu­ren?

De pro­vin­cie ver­vangt as­falt op de hele ro­ton­de N487. Deze ro­ton­de is in 2022 aan­ge­legd en ge­as­fal­teerd. Door on­be­ken­de oor­zaak liet de bo­ven­ste laag van het as­falt los. Daar­om is het no­dig om deze op­nieuw aan te bren­gen.

Wat merk je van de werk­zaam­he­den?

Door deze werk­zaam­he­den is de N487 ter hoog­te van de wes­te­lij­ke op- en af­rit van de A29 af­ge­slo­ten. Ook de af­rit Nu­mans­dorp op de A29 van­af het noor­den  en de op­rit naar de A29 rich­ting het zui­den zijn af­ge­slo­ten.

Het ver­keer van en naar Zuid-Beij­er­land volgt een om­lei­ding via de Rond­uit­weg, klein Zuid­bei­j­er­land­se­weg, Lan­ge­weg en de N217 en an­ders­om. Een om­lei­ding van en naar Nu­mans­dorp gaat via de N488, N489 en N217.

Fiet­sers kun­nen over de N487 rij­den. Brand­weer, am­bu­lan­ce en po­li­tie kun­nen in nood­ge­val deze weg ge­brui­ken.

Waar­om wor­den de werk­zaam­he­den in dit week­end uit­ge­voerd?

De werk­zaam­he­den voe­ren we uit in het week­end om de hin­der voor de om­ge­ving en het weg­ver­keer te be­per­ken. Rijk­wa­ter­staat werkt aan de Hei­nen­oord­tun­nel die in dit week­end in zui­de­lij­ke rich­ting is af­ge­slo­ten. Er is hier­door min­der ver­keer op de A29.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor de gratis nieuwsbrief van Hoeksche Waard Nieuws.